Telia ostaa Cloud Solutions CS Oy:n – neljäs yritysosto vuoden sisällä vahvistaa voimakasta kasvua ICT-markkinassa tavoittelevan Telian pilvi- ja kyberosaamista

Telia jatkaa kasvustrategiansa mukaisesti investointejaan sen liiketoimintaa vahvistaviin palveluihin, kun Telian tytäryhtiö Cygate Oy ostaa IT-asiantuntijatalo Cloud Solutions CS Oy:n. Kyseessä on jo neljäs yritysosto vuoden sisällä Telian vauhdittaessa muutostaan monipuoliseksi ICT-yhtiöksi.

 

Cloud Solutions CS on suomalainen IT-talo, jonka ydinosaamista ovat pilvipalvelut, kyberturvallisuus ja tietosuoja sekä konesaliympäristöt. Yhtiö auttaa asiakkaitaan pilvistrategian laatimisessa ja IT-ratkaisujen toteutuksissa. Yrityksellä on 35 työntekijää.

 

Cloud Solutions CS:llä on vahvaa osaamista IT:n ja liiketoiminnan kohtaamisalueella. Sen ansiosta pystymme jatkossa yhä paremmin auttamaan asiakkaitamme turvallisten pilviratkaisujen toteutuksessa ja käyttöönotossa. Konsultoivien palveluiden kysyntä kasvaa asiakkaittemme siirtyessä yhä kiihtyvällä tahdilla pilvipohjaisiin ratkaisuihin ja Telia Helsinki Data Centerin toiminnan käynnistyksen lähestyessä”, valottaa Cygaten toimitusjohtaja Markus Kalalahti yrityskaupan taustoja.

 

Pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakastarpeeseen mullistuvassa markkinassa Cloud Solutions CS:n ja Cygaten yhdistäessä kivenkovan asiantuntijuutensa sekä osaamisensa. Palvelumme muodostavat tarjoaman, joka on vertaansa vailla. On hienoa päästä rakentamaan tätä tarinaa”, sanoo Cloud Solutions CS:n toimitusjohtaja Timo Mäkinen.

 

Sopimuksen arvo ei ole julkinen.

 

Neljä it-yritystä vajaan vuoden aikana

 

Telia on vahvistanut yritysostoilla asemaansa johtavana valtakunnallisena ICT-palveluiden kumppanina. Vuonna 2017 ICT-palveluyritys Nebula, käyttövaltuushallinnan asiantuntijayritys Propentus ja IT-palveluyritys Inmics liittyivät Telia-perheeseen. [linkit tiedotteisiin!]

 

Olemme vajaassa vuodessa hankkineet neljä oman alueensa johtavaa yritystä, jotka yhdessä käynnissä olevien huippuosaajien rekrytointien [linkki] kanssa vauhdittavat muutostamme entistä monipuolisemmaksi ICT-taloksi”, Telian yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Salminen kertoo.

 

Uudet tytäryhtiömme auttavat meitä ICT-alueelle asettamiamme merkittävien kasvutavoitteiden saavuttamisessa yhdessä pian käynnistyvän datakeskuksen liiketoiminnan kanssa. Kasvun lisäksi tytäryhtiöillä on tärkeä rooli kulttuurimme uudistumisessa”, Salminen sanoo.

 

 

Lisätiedot:

 

Viestintä, Telia

puh. 02040 54000

communications-fi@telia.fi

 

Toimitusjohtaja Timo Mäkinen, Cloud Solutions CS

puh. 050 506 3780

timo.makinen@cloudsolutions.fi

 

Linkit

Jättirekryt: https://www.telia.fi/medialle/showArticleView?article=telia-palkkaa-kymmeni-ict-alan-ammattilaisia–tm-on-merkittv-osa-isoa-kulttuurin-muutosta&id=d731bd7d-2bb7-46e5-bc40-b9548150c188

 

Inmics: https://www.telia.fi/medialle/showArticleView?article=telia-ostaa-it-palveluyritys-inmics-oyn-ja-vahvistaa-asemaansa-tyden-palvelun-ict-talona&id=086c185e-95cf-4013-bc6f-8d5c01ae6230

 

Propentus: https://www.telia.fi/medialle/showArticleView?article=telia-vahvistaa-kyberosaamistaan-ostamalla-propentus-oyn&id=6a8cd849-3774-4cde-bfac-65b6491a5ffd

 

Nebula: https://www.telia.fi/medialle/showArticleView?article=nebula-kauppa-vahvistaa-telian-pilvipalveluvalikoimaa&id=85c80d5f-f664-4fa9-80ff-f4de21587436

 

Cloud Solutions CS Oy on saavuttanut kansallisen yritysturvallisuustodistuksen

Todistus on Puolustusvoimien myöntämä. Yritysturvallisuustodistuksen myöntäminen perustuu hallinnollisen turvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden sekä tietoturvallisuuden auditointeihin.

Cloud Solutions CS Oy on perustamisvuodestaan 2011 lähtien toiminut eri turvallisuusviranomaisten palveluntuottajana. Tämän työn luonnollisena jatkumona on puolustusvoimat myöntänyt Cloud Solution:lle 29/11/2016 yritysturvallisuustodistuksen.

Uudistetun turvallisuusselvityslain (726/2014) myötä yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä suomalaisesta yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja tarvitsee oikeuden käsitellä turvallisuusluokiteltuja viranomaistietoja. Yritysturvallisuusselvityksen avulla selvitetään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä.

Kansallisissa hankkeissa yritysturvallisuusselvityksen teko voi tällä hetkellä käynnistyä vain viranomaisen aloitteesta. Yritys ei voi pyytää kansallisen yritysturvallisuusselvityksen tekoa oma-aloitteisesti, eikä myöskään toisesta yrityksestä laadittavaksi esimerkiksi yritysten yhteishankkeissa.

Todistus on meille tärkeä merkkipaalu ja tunnustus siitä tinkimättömästä työstä, jota jokainen Cloudilainen asiantuntija on kaikki nämä vuodet turvallisuuden eteen ja turvallisuussektorissa tehnyt, toteaa Cloud Solutions:n turvallisuusjohtaja Veli-Matti Rossi.

Todistus on voimassa 30/11/2021 saakka.

                                   

1.1.2017

Cloud Solutions CS Oy juhlii suomalaista työtä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Made by Finland –kampanjassa

Cloud Solutions on mukana Made by Finland -kampanjassa, joka on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Made by Finland juhlii Suomen suurta juhlavuotta, rohkaisee tuntemaan ylpeyttä monimuotoista suomalaista työtä kohtaan ja kertoo, millaisella työllä suomalaista hyvinvointia rakennetaan.

Olemme jo Cloud Solutions:n perustamisesta lähtien liputtaneet voimakkaasti suomalaisen työn puolesta ja omalla työllä auttaneet suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan omaa kilpailukykyään ja tehokkuuttaan.

Made by Finland -kampanja kutsuu kaikki suomalaiset kertomaan ja keskustelemaan omasta työstään. Kampanja tulee pitämään sisällään vuoden aikana muun muassa monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia, valtakunnallisen Avoimet ovet -tapahtuman, Klaus Härön ohjaaman Seuraavat sata vuotta -filmin ja suomalaista työtä käsittelevää tutkimusta.

Lisätietoja:
Timo Mäkinen, toimitusjohtaja, Cloud Solutions CS Oy, p. 050 506 3780, timo.makinen@cloudsolutions.fi
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. www.madebyfinland.fi

Cloud Solutions CS Oy on konesaliratkaisuihin, kyberturvallisuuteen, virtualisointi- ja suojattuihin pilviteknologioihin keskittynyt yritys. Yrityksen erikoisosaamista on IT-palveluautomatisoitujen private cloud- ja hybrid cloud- ympäristöjen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Neuvonantajapalvelumme tukee asiakkaitamme muutoshankkeissa ja kyberuhkien torjunnassa.

 

 

 

lukko

 

Pilvee ja toimittajalukkoja

Olen itse pahasti Apple ekosysteemin muodostamassa toimittajalukossa. Alkuaikoina en välittänyt siitä pätkääkään, mutta tänään koen jo lievää tuskaa. Miten siirrän kaikki videoni, iMovie projektini, elokuvani, kuvakirjastoni ym johonkin toiseen ekosysteemiin? Homma tuntuu edelleenkin toimivan kohtuullisen hyvin, joten miksi muutos? Toisaalta teknologia- ja kustannuskehitys on ajanut pohtimaan avoimempia järjestelmiä. Hankala tilanne siis.

Samaa tuskaa koetaan myös yritysten pilvitransformaatioissa. Kun siirrytään itse tai kumppanin ylläpitämistä järjestelmistä pilvimaailmaan, nousee aina huoli toimittajalukosta. Suurimmat julkipilvitoimijat ja heidän integrointikumppaninsa vakuuttavat avoimuutta ja toimittajariippumattomuutta. Olenpa kuullut jonkun asiakkaan suusta lauseen: ”voimme vaihtaa pilveä vain kahvasta kääntämällä”. Hienoa jos asia noin helposti onnistuu. Puhtaassa IaaS –kerroksessa uskon tuon jopa onnistuvan. Toki datamassojen siirto saattaa osoittautua haastavaksi. Tämän vuoksi huolellinen tallennuspuolen suunnittelu on osa toimittajalukkoriskin pienentämistä. Mitä lähemmäs sovellustasoa kiivetään, sitä suuremmaksi riski lukon toteutumisesta kasvaa. Toimittajalukko ei sinällään ole ongelma, jos molemmilla osapuolilla on avaimet hallussa ja yhteinen sopimus, milloin ja miten avainnippuun turvaudutaan.

Uudet tavat yhdistää sovelluskehittäminen ja järjestelmien ylläpito yhdeksi ketteräksi ja joustavaksi pitkälle automatisoiduksi kokonaisuudeksi (DevOps) on avannut ihan uuden tavan sitouttaa asiakas siihen omaan pilveen. Kun palvelinjärjestelmät, tallennusjärjestelmät, käyttöjärjestelmät ja kehittäminen on nivottu yhdeksi automatisoiduksi kokonaisuudeksi, alkaa pohdinta tuon kokonaisuuden mahdollisesta kilpailuttamisesta. Samalla kuvaan astuu perinteisimpien järjestelmien hallintaan ja ylläpitoon, sekä mahdolliseen osittaiseen pilvi-integraatioon liittyvät haasteet (Hybrid Cloud). Tässä kohtaa kannattaa asiakkaan huolellisesti miettiä haluaako hän itse pitää avaimet hallussaan, vai antaako nuo avaimet esimerkiksi perinteiselle palvelutoimittajalle. Tuon kaiken hallintaan löytyy yhä enemmän oivallisia välineitä. Lähes kaikki verkko/palvelin/tallennusjärjestelmävalmistajat ovat kilvan ilmoittautuneet mukaan tuohon kisaan. Sama koskee myös palvelunhallintaohjelmistojen toimittajia. Lisäksi löytyy avoimeen lähdekoodiin perustuvia järjestelmiä.

Minkä tahansa edellä luetelluista lähestymistavoista asiakas valitsee, on kyseessä aina jonkun asteinen toimittajalukko. All In tyyppinen pilvistrategia, jossa kaikki pyritään keskittämään esimerkiksi Azureen tai AWS:ään on tietysti lukko sinällään, mutta voi parhaimmillaan tarjota keskitettynä nuo hallintaan ja automatisointiin liittyvät työkalut. Harvalla kuitenkaan on tätä mahdollisuutta ja siksipä hybridilähestyminen on monille se oikea tapa. Hallintaan kuitenkin tarvitaan joku kolmannen osapuolen työkalu ja sen valinta ei todellakaan ole helppoa. Työkalut kehittyvät jatkuvasti ja isoimmat toimijat hankkivat yritysostoin täydennystä, kuten Service Now, joka parhaillaan integroi mielenkiintoisen ohjelmiston osia operaatioidenhallintajärjestelmäänsä (http://www.servicenow.com/products/orchestration/cloud-management.html . Avoimen lähdekoodin puolelta mm Docker leiri on lisäämässä myös orkestrointi ja automaatiotoiminteita (https://blog.docker.com/2016/11/docker-datacenter-adds-enterprise-orchestration-security-policy-refreshed-ui/ ). Toinen merkittävä avoimen puolen toimija ja aktiivinen Open Stack:n tukija Red Hat tuo myös jatkuvasti uusia työkaluja pakkiinsa ( https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/openstack-platform# ). Avoimen puolen haasteeksi saattaa muodostua tukikysymykset ja kyky itse ylläpitää jatkuvasti muuttuvaa työkalulaatikkoa.

Uusi ja varsin kiinnostava lähestymistapa on tullut Microsoftilta. He ovat tuomassa Azure Stack pilvikoneen myös asiakkaan omaksi yksityiseksi pilveksi. Himmeli tulee saataville 2017 puolivälin paikkeilla, mutta tekniset versiot ovat jo ulkona. Suuret palvelinvalmistajat, kuten Dell EMC, tulevat julkaisemaan ratkaisusta omat valmiit esiasennetut kokonaisuudet. Näin asiakkaille tullee helppo tie rakentaa tuettuja hybridipilvikokonaisuuksia. Toimittajalukko tässäkin peikkona häärii. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan minkä suosion tämä lähestymistapa saavuttaa.

Monet ovat valinneet oman, lukottoman tiensä, jossa he itse rakentavat hallinnan ja automatisoinnin rajapinnan yhdistelmällä työkaluja toisiinsa. Tällöin päästään irti toimittajalukoista, mutta tilalle astuu ehkäpä vieläkin vaarallisempi; ”henkilölukko”, jossa mahdollisen/mahdollisten avainosaajien lähtö muodostaa merkittävän liiketoimintariskin.

Lukkoja on siis kaikkialla ja niin pitääkin olla. Ratkaisujen kehittäjät tarvitsevat jatkuvuutta ja maksimaalista tulovirtaa pärjätäkseen alati kovenevassa kilpailussa. Jatkuva kehittäminen ja pienten innovaattoreiden ostelu nielee valtavasti pääomia. Niinpä suuret tuntuvat tässä pelissä parhaiten pärjäävän. Pitää vaan huolehtia siitä että itse ymmärtää kenellä lukkojen avaimet oikeasti on hallussa ja ketkä ovat tämän kovan pelin voittajia.

Näissä asioissa me täällä Cloud Solution:lla painimme joka ikinen päivä, sunnuntaita toki lukuun ottamatta. Ota rohkeasti yhteyttä, niin tulemme kertomaan lisää pilviin liittyvistä palveluistamme.

Timo Mäkinen, 12/12/2016, Cloud Solutions CS Oy

Kirjoittaja toimii CS:n asiantuntijoiden sisäisenä palvelupäällikkönä, pyrkimyksenään mahdollistaa edes kohtuulliset työskentelyolosuhteet huippuasiantuntijoille.