Advisory

Osaamisalueet

Kyberturvallisuus ja tietosuoja

Hyvän tietoturvallisuuden tason saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii kaikkien tietoturvan osa-alueiden huomioimista. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus kyberturvallisuuden ja tietosuojan eri osa-alueilta ja näkökulmista. Toimimme (tarvittaessa) puolueettomana osapuolena sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan tarkastus- että konsultointitoimeksiannoissa.

Lue lisää

Tietoturvallisuuden hallinta

Hallinnollisen tietoturvan ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tarkastus, kehitys sekä konsultointi. Tietoturvakoulutusten suunnittelu sekä toteutus.

Riskienhallinta

Riskienhallintaprosessin, dokumentaation, järjestelmien ja käytäntöjen kehitys sekä implementointi.

Pilvipalveluiden tietoturva

Tietoturvallisten pilvipalveluiden tarkastus, suunnittelu sekä implementointi.

Tekniset tietoturvaratkaisut

Teknisten tietoturvaratkaisujen, kuten VPN-, palomuuri- ja tunnistusratkaisuiden, arviointi ja konsultointi.

Tietoturvastandardit ja viitekehykset

Tietoturvastandardien, kuten VAHTI, KATAKRI, ISO 27001, PCI-DSS, tulkinta ja tarkastus sekä implementointi.

Tietosuoja

Organisaation tietosuojan arviointi ja kehitys perustuen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR).

CIO-advisor / IT-johtaminen

Asiantuntijamme osaavat auttaa CIO:ta / CIO-officea ja liiketoimintayksiköitä pilvistrategian luomisessa ja sen implementoinnin eri vaiheissa.

Lue lisää

Pilvistrategia

Autamme CIO:ta kokonaisvaltaisen pilvistrategian luomisessa ml. business-case –laskelmat.

Pilvi-readiness arviointi

Selvitämme mikä on organisaation valmius siirtyä osittain tai kokonaan sille soveltuvaan private/hybrid/public-pilviratkaisuun.

Private/Hybrid/Public-pilviratkaisujen analyysi

Selvitämme nykyisen IT-ratkaisun kustannukset ja palvelutasot suhteessa private/hybrid/public-pilviratkaisuihin

Teknologia valinnat

Autamme CIO:ta ja liiketoimintayksiköitä tekemään parhaat valinnat pilvitarjoajien isosta joukosta. Osaamme auttaa brokeroimaan/orkestroimaan parhaat palvelut yrityksen IT-ympäristöön ja ekosysteemiin.

Sopimusneuvottelut

Tuemme CIO:ta neuvotteluissa sopivimpien palvelutarjoajien kanssa sekä palvelujen hintaneuvotteluissa

Transformaatio

Autamme roadmapin, transformaatio-ohjelman ja –projektien suunnittelussa.

Pilvitransformaatio

Asiantuntijamme ottavat tarvittaessa kokonaisvastuun pilvistrategian implementoinnissa ja pilvitransformaation läpiviennissä.

Lue lisää

Teknologiavalinnat

Autamme organisaatiota tekemään parhaat valinnat pilvitarjoajien isosta joukosta. Osaamme auttaa brokeroimaan/orkestroimaan parhaat palvelut yrityksen IT-ympäristöön ja ekosysteemiin. Ratkaisut pohjautuvat anakin osittain kumppaneidemme tarjoamaan leading edge –teknologiaan/ratkaisuihin, joita osaamme ketterästi hyödyntää asiakkaiden tarpeisiin

Suunnittelu

Teemme roadmapin sekä transformaatio-ohjelman ja –projektien suunnitelmat joiden mukaan implementointi voidaan suorittaa. Tarvittaessa teemme hankekohtaiset business-caset –laskelmat.

Toteutus

Otamme ohjelman kokonaisvastuun pilvitransformaation läpiviennistä. Tarvittaessa toimimme sillanrakentajana IT:n ja liiketoimintayksiköiden välillä.

Transformoidaan nykyinen IT-ratkaisu pilvistrategian mukaiseksi kokonaisuudeksi.

IaaS/PaaS

Esimerkiksi liitetään olemassa olevaan private pilvitoteutukseen yhden tai useamman palveluntarjoajan pilviympäristöt, siten että asiakkaalla säilyy kontrolli koko hybrid-pilviympäristöön

SaaS-Marketplace

Transformoidaan nykyisestä ITSM pohjaisesta palvelukatalogista XaaS Enterprise Marketplace toteutukseen, jolla IT voi toimia todellisen IT service brokerina liiketoimintayksiköille ja käyttäjille

Ota yhteyttä

Minua kiinnostavat lisätiedot osa-alueesta

Advisory
Solution Consulting -palvelut


Solution Consulting

Huippuasiantuntijamme ja arkkitehtimme auttavat asiakkaitamme kohti joustavampaa ja tehokkaampaa korkean käytettävyyden hajautettua tietomalli- ja verkkoarkkitehtuuria. Asiakkaamme voivat keskittyä oman liiketoiminnan kehittämiseen. Osaamisemme perustuu poikkeukselliseen yhdistelmään perinteistä IT:tä ja uusia pilvipohjaisia toimintamalleja.

 

Suunnittelu ja rakentaminen

Rakennamme asiakkaalle ympäristöt suunnittelusta käyttöönottoon. Huolehdimme siitä, ettei liiketoiminnalle aiheudu katkoksia ja asiakas saa aina parhaan mahdollisen takaisinmaksun investoinneilleen. Toimimme alan johtavien kumppaneiden kanssa ja henkilöstömme omaa kattavat sertifioinnit valittuihin kumppaneihin.

 
Esimerkkejä tyypillisimmistä toteutuksistamme:
  • SAN, NAS, CAS, Unified ja Cloud Integrated Storage –tallennusjärjestelmät
  • palvelinjärjestelmät
  • työasema-, palvelin- ja sovellusvirtualisointi
  • tallennus- ja konesaliverkot, unified verkkoteknologiat ja verkkovirtualisointi (network hypervisors)
  • Backup & Recovery –ympäristöt ml. disaster recovery / katastrofivalmiusratkaisut
  • konesalien ja pilviteknologioiden tietoturvaratkaisut
  • pilvi- ja SaaS- teknologioiden vaatimusmäärittely ja arkkitehtuurisuunnittelu
  • Kyberturva- ja tietosuojaratkaisujen määrittelytyöt ja toteutukset
  • hybridipilviratkaisut
 
Esimerkkejä rakennuspalikoistamme ja kumppanuuksistamme:


image3image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image12image13

Orkestrointi & Automaatio

Luomme asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa nostamalla automaatioastetta ja luomalla tehokkaita tapoja vastata liiketoimintayksiköiden nopeisiin ja jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Hankkeemme käynnistyvät kattavalla kartoituksella ja tarpeiden, sekä mahdollisten nopeiden voittojen määrittelyllä. Luomme pohjan jatkuvalle parantamiselle.

 
Esimerkkejä käyttämistämme työkaluista:

 

image14 image15 image16 image17 image18image19

Private, Hybrid ja Public Cloud ratkaisut

Cloud -osaamisemme ja ratkaisumme kattavat IAAS-, PAAS-, SAAS-, DAAS-, CAAS- ja Cloud Integrated Storage- ympäristöt sekä cloud/grid-application alustat. Toimimme tyypillisesti asiakkaiden cloud-hankkeissa ’advisorina’, suunnittelijana ja rakentajana sekä asiantuntijana tukemassa projektien menestyksekästä ja kustannustehokasta toteutusta.

Avustamme asiakkaitamme myös cloud-strategioissa, visioissa ja transformaatioissa. Pilvi-integraatio-osaamisemme yksi kivijalka on vahva jalansijamme myös perinteisissä on-premise konesaliratkaisuissa. Emme ole siis pilviaikakauden tuotos, vaan juuremme ja osaamisemme ovat myös vahvasti perinteisen IT:n ja jatkuvuuspalveluiden maaperässä.

Private, Public & Hybrid;  Lupaamme löytää asiakkaalle sopivat mallit

24/7

Cloud Solutionsin korkeatasoiset ylläpitopalvelut ovat aina auki. Suomalaiset asiantuntijat palvelevat 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, vuoden jokaisena päivänä. Kriittisimmissä asiakasympäristöissä vasteaika on aina korkeintaan 15 minuutta.

Asiantuntija-, päivystys-, tuki/ylläpito- ja muutoksenhallintapalveluista vastaa Cloud Solutionsin oma henkilöstö, ei ulkomailla toimiva call center. Päivystäjinä toimivilla IT-alan moniosaajilla on lukuisten tallennus-, palvelin- ja verkkoteknologiatoimittajien sertifikaatit.

Cloud Solutionsin monitorointi- ja valvonta- ja hälytyspalvelu kattaa sekä private cloud-, hybrid cloud- että public cloud -ympäristöt. Modulaarinen palvelu voi kattaa esimerkiksi tallennusympäristön, virtualisointiratkaisun, palvelimet, verkon, käyttöjärjestelmät, tietokannat ja/tai sovellukset.

Ota yhteyttä

Minua kiinnostavat lisätiedot osa-alueesta

Advisory
Solution Consulting -palvelut


Yritys

Missiomme

Luomme ja ylläpidämme yllättäviä ekosysteemejä ja turvallisia ratkaisuja asiakkaidemme ja yhteiskunnan kilpailukyvyn takaamiseksi nopeasti muuttuvassa maailmassa

Arvomme

Arvostuksen ja luottamuksen ilmapiiri, Sitoutuminen asiakkaan menestykseen, Intohimomme ovat innovointi ja osaaminen, Havaitsemme ja teemme, Olemme riippumattomia

Visiomme

Suomen arvostetuin riippumaton perinteisen IT-maailman ja pilvimaailman moniosaajatalo

Avainlukuja

33 työntekijää, 2017 liikevaihto 11 M, perustettu 2011, +60 asiakasta, yli 200 vuotta kokemusta, oma Cloud Center testilaboratorio, voimme tarjota koko projektiryhmän ST-2 turvatasolla, Cygate Oy:n omistama

Henkilöstö

Cloud Solutions on Cygate Oy:n omistama asiantuntijaorganisaatio. Yrityksen palveluksessa on yli 30 IT-alan moniosaajaa, joilla on ainutlaatuinen yhdistelmä asiantuntemusta tallennusympäristöistä, verkoista ja virtualisoinnista.

Yhtestyökumppanimme

Asiakkaamme

Tyypillisesti allekirjoitamme asiakkaan kanssa molemminpuolisen NDA:n ja siten emme töidemme tuloksia julkisesti esittele. Jokaiselle yhteistyöstämme kiinnostuneelle uudelle asiakkaalle etsimme asiakastarpeeseen ja liiketoimintaan soveltuvan referenssimme, johon uusi asiakas voi olla itse suoraan yhteydessä ja tiedustella kokemuksiaan yhteistyöstä Cloud Solutions CS Oy:n kanssa.

Tiimimme on ollut toteuttamassa Suomessa mm. kymmeniä virtualisoituja konesali-infrastruktuureja ja cloud-ympäristöjä, joista useimmat ovat vielä maantieteellisesti hajautettuja. Lisäksi olemme toimineet konsultteina useiden organisaatioiden cloud ja virtuaalisointi strategian luomisessa sekä arkkitehtinä IT infrastruktuureiden kehittämisessä. Tietosuoja ja kyberturvallisuuden konsultointihankkeita olemme toteuttaneet laajasti niin yksityisellä, kuin julkishallinnon puolella. Olemme mukana myös Hansel puitesopimuksessa.

Esimerkkejä asiakastoteutuksistamme

Case Appelsiini

Appelsiinin asiakkaat halusivat ratkaisun, jonka avulla tietoa pystytään jakamaan helposti kumppaneiden kanssa mutta samalla pitämään sen hallinta kokonaan omissa näpeissä. Appelsiini valitsi Cloud Solutionsin teknologiakumppaniksi etsimään parasta vaihtoehtoa näihin tarpeisiin. Cloud Solutionsin roolina oli muun muassa tehdä teknisiä selvityksiä ja auttaa validoimaan ratkaisuja, tarjota erilaisia näkökulmia ja toimia sparraajana liiketoimintatapoja pohdittaessa.

Lue Lisää: Cloud Solutions – Case Appelsiini

Case Aalto-­yliopisto

Aalto-­yliopisto on kansainvälisesti tunnustettu monialainen tutkimusyliopisto, jossa huippututkimus ja suuret käyttäjämäärät vaativat paljon tietotekniikalta. Cloud Solutionsin tehtävänä oli selvittää, minkälainen pilviratkaisu sopisi Aallon tarpeisiin parhaiten ja mikä olisi kokonaiskustannuksiltaan järkevin ratkaisu. Konsultoinnin tavoitteena oli tuottaa yhdessä Aalto‐yliopiston kanssa visio ja toteutustapa IaaS‐pilvialustasta yksityis- tai hybridipilvitoteutuksena kustannusarvioineen.

 

Lue lisää: Case Aalto-yliopisto

Case Ramboll

Case Cybercom

WAN-optimoinnin ansiosta palvelut, sovellukset ja tiedostot voidaan keskittää konesaleihin, jolloin on mahdollista luopua paikallisista palvelimista. Tämä helpottaa varmistuksia, keventää ylläpidon työmäärää ja tuottaa välillisiä kustannussäästöjä. Kiihdyttimen avulla tietoliikenneyhteyksiä voidaan nopeuttaa yli 50 prosentilla. Tämä merkitsee projekteissa työskenteleville huomattavia ja kertaantuvia säästöjä työajassa. Investointi maksaa itsensä takaisin Rambollille jo yhdessä vuodessa.

Lue lisää: Case Ramboll

Case Cybercom

Toimivat ja jokaisessa tilanteessa luotettavat levyjärjestelmät ovat yksi tärkeä osa Cybercomin korkean käytettävyyden palvelualustaa. Levyjärjestelmien työkuormat muuttuvat dynaamisesti ja vaihtelevat eri vuorokauden aikoihin. Järjestelmillä pyöritetään lukuisia vaativia sovelluksia, ja ympäristöön on liitetty useiden valmistajien laitteita. Uuden kokonaisarkkitehtuurin oli kyettävä automaattisesti skaalautumaan ylös ja alas sekä virtuaalisesti että käyttötavan mukaan.

Lue lisää: Case Cybercom

Yhteystiedot

Info: info (at) cloudsolutions.fi
Tuki: support (at) cloudsolutions.fi
Myynti: sales (at) cloudsolutions.fi
Puh. +358 9 2510 7145
Fax +358 9 2510 7100

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa:
etunimi.sukunimi (at) cloudsolutions.fi

Y-tunnus: 2369779-5

Espoo
Cloud Solutions CS Oy
Lars Sonckin Kaari 16
02600 ESPOO

Tampere

Cloud Solutions CS Oy
Dynamo Business Park
Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere

Cloud Solutions verkossa:

Twitter: @cloudfellows
Linkedin: Cloud Solutions CS Oy
Facebook: Cloud Solutions CS Oy